26 Temmuz 2010 Pazartesi

Facts, not memories. That's how you investigate.*

"Suçlar unutulmamalı, belgelerini, kayıtlarını muhafaza etmeliyiz. Çünkü suçluların ilk işi bunları yok etmektir. Bu efendiler yalnızca masumları katletmekle kalmaz, hafızayı da yok ederler. Yeni dünya tiranlığına karşı yükselen muhalefete ilham vermesi için bu kayıtların tutulması şarttır. Silahlarla donanmış bu zorbalar askeri ya da ekonomik bütün savaşları kazanabilirler, ama adına iletişim savaşı dedikleri savaşı kaybettiler. Dünya kamuoyunun desteğini kazanamadılar. Gitgide daha çok insan HAYIR diyor. Bu yenilgileri zorbalıklarının sonu olacak, ama bu son kim bilir daha kaç trajedi, kaç istila ve felaketten sonra gelecek. Daha ne kadar yoksullaştıracaklar bizi? İşte kayda geçirmenin, delilleri muhafaza etmenin, hatırlamanın aciliyeti bundandır. İşledikleri suçlar unutulmayacak, her kıtada ağızdan ağza dolaşacak. Her geçen gün daha çok insan HAYIR diyecek. Bugün sevdiğimiz ve korumak istediğimiz şeylere EVET demenin önkoşulu budur."

iki yerde karşıma çıktı bu veya bu:

"The records have to be kept and, by definition, the perpetrators, far from keeping records, try to destroy them. They are killers of the innocent and of memory. The records are required to inspire still further the mounting opposition to the new global tyranny.The new tyrants, incomparably over-armed, can win every war, both military and economic. Yet they are losing the war (this is how they call it) of communication. They are not winning the support of world public opinion. More and more people are saying no. Finally this will be the tyranny's undoing. But after how many more tragedies, invasions and collateral disasters? After how much more of the new poverty the tyranny engenders?  Hence the urgency of keeping records, of remembering, of assembling the evidence, so that the accusations become unforgettable, and proverbial on every continent. More and more people are going to say NO, for this is the precondition today for saying YES to all we are determined to save and everything we love.

john berger. 2009. irak mahkemesi'ne destek mesajı.
hatırlamamız gerektiğini hatırlatmak için.
bi kenara not edin her şeyi. çünkü basit bir unutmama savaşı bu aslında.
küresel bir memento filmi (başlıktaki *); gerekirse dövme yaptırın. yeter ki unutmayın. hatırlamak yetmiyor, unutmama zamanı geldi artık. madem artık gazeteler baskıya girene kadar bile eskiyor haberler, madem hızdan midemiz bulanıyor ama kusamıyoruz, buyrun sancho panzalar: kılıcınız kayıtlarınızdır; yel değirmenleri az ileride.
bilgiye erişim girdabındaysak, tek akan musluk onlarınki olmayacak; "onlar" ne kadar çeşitli olsa da aslında bir çünkü. bilmiyorum ki, sanki tutulan bu kayıtların orda bir yerde erişilebilir olması, erişilen bilgideki tekeli silmek için bir alan gibi geliyor bana. sanki sularını bulandırmak için sabırla tek tek tükürmemiz bir işe yarar gibi.

Hiç yorum yok:

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker